RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

News

Links

Bilten

Podrška u uspostavljanju međuopštinske saradnje i promocija cirkularne ekonomije u odabranim opštinama GIZ IMPACT projekta

GIZ IMPACT projekat u Srbiji ima za cilj da unapredi preduslove za uvođenje cirkularne ekonomije na nacionalnom i opštinskom nivou u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama. Projekat čine četiri oblasti rada:

 

  1. razvoj međuopštinske saradnje i unapređenje pružanja javnih usluga upravljanja otpadom i otpadnim vodama
  2. Podrška opštinama u pripremi investicija malog i srednjeg obima za projekte reciklaže
  3. Inkluzija manjina i neformalnih sakljupača otpada u zvaničan sistem upravljanja otpadom
  4. Podizanje nivoa ekološke svesti i uspostavljanje okvira podrške za uvođenje cirkularne ekonomije.

 

Prva faza GIZ projekat „IMPACT - Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u opštinama u Srbiji“ počeo je u januaru 2012. godine i trajao je do kraja 2014.godine. U okviru ove faze  GIZ IMPACT projekat je podržao 5 pilot opština (Aleksandrovac, Bela Crkva, Krupanj, Kuršumlija i Svilajnac) u uspostavljanju osnove za pravilno planiranje upravljanja otpadom i otpadnim vodama. U pomenutim lokalnim samoupravama izvršena su merenja količine i sastava otpada u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije. Podaci dobijeni direktnim merenjima na terenu iskorišeni su za Analizu tokova materijala (MFA), što je uključilo prikupljanje podataka o količini i sastavu otpada. Na osnovu prikupljenih podataka su definisana buduća rešenja za odvojeno sakupljanje otpada, primarnu selekciju i tretman otpada na lokalnom nivou.

 

Efikasno korišćenje resursa je promovisano u pilot opštinama putem tehnologija poput reciklaže, kompostiranja, proizvodnje biogasa i ponovnog korišćenja mulja iz prečišćavanja otpadnih voda. Javna komunalna preduzeća i opštinske uprave su podržane u cilju pokazivanja da prilagođena politika životne sredine može postati dragocen ekonomski faktor. Upravljanje tokovima materijala (MFM) će biti uvedeno u skladu sa principima cirkularne ekonomije. Koncept cirkularne ekonomije je podstican u kombinaciji sa aktivnostima komunikacije i učešća građana u cilju jačanja svesti o pitanjima životne sredine i pružanja odgovarajućih komunalnih usluga.

 

IMPACT projekat u drugoj fazi, koja će trajati do kraja 2017. godine, usmeren je na jačanje međuopštinske saradnje i efikasnih modela pružanja komunalnih usluga, a zatim na pripremu investicija u infrastukturu i sprovođenje mera koje su u skladu sa potrebama ugroženih grupa stanovništva.

 

Cilj ove faze projekta je uspostavljanje preduslova za uvođenje cirkularne ekonomije na lokalnom i nacionalnom nivou u oblastima upravljanja otpadom i otpadnim vodama a koji će privući interesovanje potencijalnih investitora. Cirkularna ekonomija, nasuprot trenutnoj ekonomiji zasnovanoj na linearnom modelu “uzmi – napravi – koristi – odloži” zasniva se na modelu koji teži manjem korišćenju resursa i izbegavanju stvaranja otpada. GIZ IMPACT Projekat faza II će primenjivati regionalni/međuopštinski koncept saradnje u Rasinskom okrugu u oblasti upravljanja čvrstim otpadom i otpadnim vodama.


Ideja je da se u odabranim pilot opštinama kroz ovaj projekat promoviše strategija razvoja kapaciteta za uvođenje cirkularne ekonomije kroz podizanje svesti uvođenjem edukativnih programa kao što su seminari, konferencije, ali i drugih pitanja koja su od izuzetnog značaja za same opštine i regione u delu upravljanja otpadom i otpadnim vodama, kako bi one unapredile sisteme integrisane zaštite životne sredine u skladu sa ekološkim standardima Evropske unije.

 

Jedan od jasnih elemenata reformi je potreba primene regionalne saradnje u organizovanju i pružanju usluga koje se odnose na zaštitu životne sredine. Ključno iskustvo MSP konsaltinga pokazuje da su regionalna i međuopštinska saradnja najslabije tačke u uspostavljanju efikasnije usluge. Identifikovana uska grla se odnose na sposobnost lokalnih samouprava da jasno definišu svoje stavove i očekivanja (interese nasuprot efikasnog i efektivnog upravljanja), sposobnost da pregovaraju, slabe kapacitete postojećih lokalnih institucija da se prilagode regionalnim konceptima, problemi u izgradnji institucionalnih kapaciteta novoosnovanih regionalnih subjekata i problemi u komunikaciji sa građanima u sprovođenju izmenjenih koncepata usluga.

 

S obzirom na dosadašnja iskustva sa uspostavljanjem regionalne/međuopštinske saradnje u Srbiji, podrška MSP konsaltinga pilot opštinama GIZ IMPACT projekta u fazi II će biti fokusirana  na sledeće nivoe intervencije:

a. Podrška u efikasnoj i efektivnoj regionalnoj/međuopštinskoj saradnji u Rasinskom okrugu uspostavljanjem instrumenata saradnje (Međuopštinske radne grupe) i izgradnja institucionalnih/organizacionih, administrativnih i upravljačkih kapaciteta za regionalnu i međuopštinsku saradnju (podrška zajednički definisanim aktivnostima MORGova).

b. Izgradnja lokalnih kapaciteta za infrastrukturno planiranje i implementaciju (priprema projekata/EU pristup u upravljanju projektnim ciklusom, upravljanje imovinom, tehnička i stručna podršku, itd) kako bi se uveli novi koncepti u pružanju usluga

c.  Kampanja za podizanje svesti i jačanje učešća građana na lokalnom i regionalnom nivou (promocija CE, lokalni i regionalni komunikacioni planovi, učešće građana u malim projektima, itd).

 

Podrška GIZ IMPACT Programu u organizaciji međuopštinske saradnje će biti zasnovana na konceptu cirkularne ekonomije, što znači kruženje prirodnih ekosistema u organizaciji poslovanja i društva u celini. Cirkularna ekonomija je generički termin za alternativni model privrede koji je, po planu ili nameri, restorativan i eliminiše otpad. Postoje dva tipa tokova materijala: biološke hranljive materije, planirane da bezbedno ponovo uđu u biosfere, i tehničke hranljive materije (ne-biološki materijal), koje su dizajnirane da cirkulišu u visokom kvalitetu  njihovom očuvanom ili poboljšanom ekonomskom vrednošću.

 

Identification and Provision of Technical Support to the Government's Office for Support and Reconstruction of Flooded Areas

   In May 2014, devastating floods occurred in Serbia, where more than 40 municipalities along the Sava, Kolubara and Morava rivers were affected the most. Enormous damage was also caused by torrent streams. In addition to the floods, the large amount of rain and water has caused the activation of landslides. Detailed assessment of the damages is about 1,5 billion EUR. Damage exists on infrastructure (roads, bridges, water supply systems, etc), individual homes, agriculture, institutions (schools, kindergartens, hospitals, libraries, etc) but also on the quality of drinking water.

 

   The Swiss Development and Cooperation Office reacted with the desire to provide support to the people in Serbia after this enormous natural disaster. SDC has in the past supported a number of the affected municipalities and cities through numerous programmes and is aware of the difficulties with which the LSGs will be faced in solving the problems resulting from the floods. To react as quickly as possible and to direct concrete support to the necessary beneficiaries, the Swiss Development Office contracted MSP Consulting to improve OSRFA’s capacities to manage recovery and reconstruction processes and projects as much as possible independently and with internal resources or with accessible expertise at national level.

 

Some of basic implementation principles are:

  • immediate support to the functioning and operations of Office for Support and Reconstruction of Flooded Areas (OSRFA) through building their internal capacities and provision of access to relevant expertise
  • immediate support to recovering of flooded areas with focus on priority projects
  • support to organizational development and change management in disaster and emergency situations

   

   Project strategy relates to building OSRFA’s capacities for acting as a reliable, efficient and professional coordinator through provision of the technical support in establishing efficient and transparent procedures,  enabling use of modern communication tools and instruments and supporting OSRFA to be recognized and act as the national coordinator.

PEER TRAININGS FOR CHILDREN AND PENSIONEERS

20131113 094249Trainings on peer education for children and pensioners were held during November, in all 5 pilot municipalities of GIZ IMPACT Project. The main objective of the trainings was to teach pupils and senior citizens about the importance of environmental protection, participation in local community activities and basics on waste and waste water management, as well as to enable them to transfer their knowledge to their peers. In addition, they were trained in how to design, plan and implement short-term training for their peers.

 

The workshops were a combination of theory and group work with a focus on the explanation of peer training and the ways that participants can transfer their knowledge and increase awareness of peers related to a various aspects of environmental protection (waste, water, air, noise, etc.).

             20131105 123434  20131029 125910

20131106 110216Through the workshops, all participants were given enough information about peer education, organization of training activities and the environment, where the participants expressed a clear interest and willingness to continue with the activities related to further dissemination of information on environmental protection. Students who participated in the workshops were able to prepare a 4-5 activities that could be initiated and realized by the group that participated in the training.

Participation of different target groups (school children and pensioners) and the presence of project teams enabled the agreement on further cooperation and mutual support in the implementation of activities related to environmental protection.

20131024 131444

Workshops with focus groups

     In continuation of GIZ IMPACT project in each of the five pilot municipalities, two workshops with focus groups - private businesses and non-governmental organizations from the municipalities of Aleksandrovac,  Svilajnac,  Krupanj, Bela Crkva and Kuršumljia were held. The aim of workshops is to examine attitudes about the environment, waste management, identify key issues related to the environment and the possibility of finding solutions for improving the environmental situation in these municipalities. Beside the business and NGOs representatives, meetings were also attended by members of the municipal project teams assembled of local self-government and public utilities representatives, as well as representatives of GIZ.

 

thumbs img 3710 fg 2  DSCN2843 svilajnac  img 3718 fg 1

    

    The discussions on the state of the environment in the pilot municipalities as well as the current status of waste management and water waste management were held within these meetings. On that occasion, the basic problems and their causes were defined, and after that, the participants had the opportunity to evaluate the quality of municipal services and to assess the level of cooperation with the local self-government.

     At the end, the representatives of business and civil sector determined which are, in their opinion, the priorities for improvement of the environment and changes in the attitudes of the citizens, but also the best measures for improvement of current state in solid waste and water waste management. Very important information, which will be helpful in developing communication strategies and improvement of the environment, were compiled at these meetings.

     The results of the meetings indicate to all parties what are the challenges they most commonly encountered with, confirm that citizens are willing to change their habits to contribute to a healthier environment, and that local self-government, together with business and NGOs sector, can take action to encourage citizens to greater concern about the environment.

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.