RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

News

Links

Bilten

VRŠNJAČKA EDUKACIJA ZA DECU I PENZIONERE

20131113 094249   Tokom novembra, u svih 5 pilot opština GIZ IMPACT projekta održani su treninzi vršnjačke edukacije za decu i penzionere. Glavni cilj treninga je bio naučiti đake i penzionere o značaju zaštite životne sredine, učešću u aktivnostima lokalne zajednice i osnovama u upravljanju otpadom i otpadnim vodama, kao i osposobiti ih da prenesu svoje znanje svojim vršnjacima. Pored toga, oni su obučeni kako da dizajniraju,  planiraju i sprovode kratku obuku za svoje vršnjake.


Radionice su bile kombinacija teorije i grupnog rada sa fokusom na  objašnjenje vršnjačke obuke i načine na koje učesnici mogu da prenesu svoje znanje i povećaju svest vršnjaka o različitim aspektima zaštite životne sredine ( otpad, voda , vazduh , buka , itd).

20131105 123434    20131029 125910

20131106 110216Kroz radionice svi učesnici su dobili dovoljno informacija o vršnjačkoj edukaciji, organizovanju aktivnosti obuka i okruženja, pri čemu su učesnici izrazili jasan interes i spremnost da nastave sa aktivnostima vezanim za dalje širenje informacija o zaštiti životne sredine . Učenici koji su učestvovali na radionicama su uspeli da pripreme koncept za 4-5 aktivnosti koje bi mogle biti pokrenute i realizovane od strane grupe koja je učestvovala na treninzima.


Učešćem različitih ciljnih grupa (školske dece i penzionera) i prisustvo projektnih timova omogućen je dogovor o daljoj saradnji i uzajamnoj podršci u sprovođenju aktivnosti koje se odnose na zaštitu životne sredine

20131024 131444

 

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.