RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

Aktuelno

Linkovi

Bilten

Dokumenta za download

Ovde možete skinuti potrebne fajlove.

Filename Size Date
An Adobe Acrobat file Developing Capacities for Municipal Governance in Serbia.pdf 1.86 MB 2014-04-15 13:06:06
An Adobe Acrobat file MSP Bolesti zavisnosti.pdf 3.79 MB 2012-12-10 18:55:37
An Adobe Acrobat file MSP Decenija Svajcarske podrske lokalnim samoupravama.pdf 1.07 MB 2012-12-10 18:55:24
An Adobe Acrobat file MSP Javne nabavke.pdf 5.74 MB 2012-12-10 18:58:04
An Adobe Acrobat file MSP Metodologija formiranja baze podataka o opstinskim putevima.pdf 6.64 MB 2012-12-10 18:57:56
An Adobe Acrobat file MSP Podsetnik zakonskih odredbi izvorni prihodi LS.pdf 896.42 KB 2012-12-10 18:58:42
An Adobe Acrobat file MSP Polne bolesti.pdf 2.16 MB 2012-12-10 18:58:42
An Adobe Acrobat file MSP Priblizavanje lokalnih samouprava gradjanima.pdf 830.52 KB 2012-12-10 18:58:59
An Adobe Acrobat file MSP Priprema lokalnih samouprava za upravljanje imovinom.pdf 1.6 MB 2012-12-10 18:59:21
An Adobe Acrobat file MSP Programsko finansiranje NVO.pdf 868.47 KB 2012-12-10 18:59:19
An Adobe Acrobat file MSP Racionalna potrosnja vode.pdf 358.06 KB 2012-12-10 18:59:26
An Adobe Acrobat file MSP Razvijanje kapaciteta u lokalnim samoupravama.pdf 1.75 MB 2012-12-10 19:00:24
An Adobe Acrobat file MSP Strategija odrzivog razvoja Opstine Lucani.pdf 6.86 MB 2012-12-10 19:01:32
An Adobe Acrobat file MSP Urbanisticko planiranje u lokalnoj zajednici.pdf 1.18 MB 2012-12-10 19:01:06
An Adobe Acrobat file Metodologija popisa i upisa imovine jedinica lokalne samouprave.pdf 3.15 MB 2013-01-16 10:25:08
An image file Osnove-cirkularne-ekonomije - Copy_001.jpg 54.33 KB 2017-03-04 19:00:44
An Adobe Acrobat file Priblizavanje lokalnih samouprava gradjanima.pdf 727.98 KB 2012-12-10 19:01:39
An Adobe Acrobat file Razvijanje kapaciteta u lokalnim samoupravama.pdf 1.26 MB 2012-12-10 19:01:52
An Adobe Acrobat file Referendum i građanska inicijativa.pdf 457.39 KB 2014-04-15 13:07:23
An Adobe Acrobat file Uloga revizije u javnom sektoru.pdf 673.43 KB 2014-04-15 13:08:24
An image file image001.jpg 13.88 KB 2012-12-10 18:54:39
A Text file ms80016399.txt 180 bytes 2020-07-31 15:26:31
An image file zup 1.jpg 154.5 KB 2013-05-30 10:10:12


© 2012 MSP. Sva prava zadržana.