RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

Aktuelno

Linkovi

Bilten

O nama

 

    MSP konsalting d.o.o. je srpska firma registrovana u formi društva sa ograničenom odgovornošću koja se bavi pružanjem usluga u oblasti upravljanja projektima i konsaltinga.

 

  U uslovima porasta potražnje i zahteva za angažovanjem eksperata u oblasti upravljanja i razvoja lokalne samouprave i drugih lokalnih i regionalnih institucija i privatnog sektora, kao i nedovoljne dostupnosti  i prisustva konsultantskih firmi na području centralne Srbije, stvoreni su uslovi za formiranje manje ali efikasne konsultantske firme  koja poseduje značajno međunarodno i domaće iskustvo uz relevantan korpus znanja i veština.

 

  MSP konsalting doo je osnovan od strane tima ljudi prethodno zaposlenih na projektu Programa Razvoja Opština - MSP Implementacija, sa ukupnim radnim iskustvom od preko 40 godina na razvojnim projektima. Razvoj firme je podržan od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) koja je prepoznala potrebu da se podrži osnivanje i razvoj organizacija koje bi bile pouzdan partner lokalnih samouprava i kroz koje bi se sačuvali kapaciteti stvoreni kroz realizaciju donatorskih programa.

 

    Skraćenica MSP u imenu firme potiče od Municipal Support Programme (Program Podrške Opštine), ali  se odnosi i na Management, Software and Planning (Upravljanje, Softver i Planiranje) kao ključne oblasti delovanja.

 

     Sedište firme se nalazi u Kraljevu, a Centralna Srbija je područje koje je prvobitno bilo pokriveno delovanjem firme. Međutim, usled povoljnih tržišnih prilika MSP konsalting je proširio svoje poslovanje na teritoriju cele Srbije od 2009-te godine. Firma raspolaže adekvatnim i zadovoljavajućim tehničkim, finansijskim, operativnim i logističkim resursima za implementaciju i sprovođenje projekata na području cele Srbije.

 

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.