RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

Aktuelno

Linkovi

Bilten

Komunalna delatnost i infrastruktura

A.     Vodosnabdevanje

B.      Upravljanje otpadom

C.      Komunalna higijena

D.     Javna rasveta

 

·         Izrada planskih dokumenata

o   Strategije i planovi razvoja

o   Strategije komunikacije

o   Akcioni planovi

o   Marketing planovi

 

·         Razvojni projekti

o   daljinsko upravljanje vodosnabdevanjem 

o   daljinsko upravljanje  javnom rasvetom

o   nadzor nad javnim površinama 

o   Studije opravdanosti

o   Studije izvodljivosti

 

·         Konsultantske usluge

o   Priprema predloga projekata za finansiranje iz međunarodnih i domaćih fondova

o   Upravljanje projektima

o   Priprema tenderskih dokumentacija po EU standardima

o   Monitoring, evaluacija i izveštavanje

o   Istraživanje javnog mnjenja

 

·         Obuke

o   Upravljanje projektima

o   Javne nabavke i tenderska dokumentacija

o   Tržišni nastup i marketing

o   Ekonomska i investiciona anliza

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.