RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

Aktuelno

Linkovi

Bilten

Završen Program upravljanja i razvoja ljudskih resursa za lokalne samouprave

     Program upravljanja i razvoja ljudskih resursa za lokalne samouprave (HRMDP) realizovan je u periodu od 01. maja 2012 - 31. oktobar 2013. Uzevši u obzir kontekst projekta četiri faktora su uticala na sprovođenje: posleizborna i dalja politička nestabilnost, promene na nivou višeg i srednjeg menadžmenta u lokalnim samoupravama, problemi sa znanjem i poznavanjem novoimenovanog političkog vođstva i srednjeg menadžmenta o mandatima sa okvirom lokalnih samouprava i što je najvažnije kašnjenja u donošenju zakona koji se odnose na zaposlene u lokalnim samoupravama. 

    Tokom sprovođenja Programa, sledeće aktivnosti i rezultati koji se odnose na upravljanje ljudskim resursima i razvoj programa su realizovani: procena kapaciteta partneskih lokalnih samouprava, pripremu godišnjih programa obuka za sve partnere, sprovođenje godišnjih programa obuka u 7 partnerskih lokalnih samouprava kroz 5 projekata sufinansiranih preko HRMDP, identifikovane su i sprovedene potrebe za zajdeničkim obukama, Međuopštinska radna grupa za pravna pitanja i Međuopštinska radna grupa za finansijska pitanja su finalizovali aktivnosti vezane za pripremu novog Zakona o platama zaposlenih u lokalnoj samoupravi koji je razrađen u okviru Programa Podrške opštinama. MORG-e su razradile Normativni model Zakona o platama zaposlenih u lokalnoj samoupravi i pokrenule inicijativu prema Ministarstvu finansija, pregled svih radnih mesta u lokalnim samoupravama je napravljen i korišćen u izradi predloga Zakona o platama zaposlenih u lokalnoj samoupravi, precizni opis poslova/pozicija u lokalnim samoupravama je integrisan u Nacrt pravilnika o sistematizaciji i principima valorizacije. Nacrt pruža elemente za standardizaciju poslova u lokalnim samoupravama i solidnu platformu modelu Zakona o organizaciji i sistematizaciji lokalne samouprave. U okviru Pravilnika dat je detaljan opis HR sektora i opis posla za svako radno mesto u predviđenom HR odeljenju/jedinici.

 

     U pogledu postavljenih ishoda, postignuta su vidna i opipljiva poboljšanja, posebno u lokalnom pravnom okviru. HR obuke realizovane u okviru HRMDP imale su značajan uticaj u smislu podizanja svesti u top i srednjem menadžmentu o potencijalnim koristima od efikasnog upravljanja ljudskim resursima i savremenim trendovima u ovoj oblasti. Procena potreba za obukama je omogućila da se identifikuju najhitnije potrebe i razrade Godišnji programi obuka. Iste potrebe za obukama u svim partnerskim LSU su organizovane na nivou programa: Zakon o upravnom postupku, Upravljanje imovinom, Finansije lokalnih samouprava i ljudski resursi. Ovaj program za lokalne samouprave ima veliki finansijski značaj i koristi a kroz izgradnju kapaciteta umesto novog zapošljavanja. Inicijative pokrenute prema Ministarstvu finansija - normativni model Zakona o platama zaposlenih u lokalnoj samoupravi, model podzakonskih akata o standardnim opisima poslova u lokalnim samoupravama i Pravilnik o sistematizaciji i principima valorizacije su pozitivno ocenjene od strane Ministarstva. Kvalitet Inicijative i Pravilnika podnetih od starne HRMDP-a je ocenjen kao veoma relevantan i postoje indicije da će se koristiti kao input za izradu pravnog okvira za plate svih zaposlenih u javnom sektoru. 

 

     Kroz Godišni program obuka i zajedničke obuke, više od 30 radionica je organizovano i učestvovalo  je više od 570 zaposlenih u partnerskim lokalnim samoupravama. Veliki broj zaposlenih se dodatno razvijao u drugim specijalizovanim i sertifikovanim obukama, organizovanih kroz implementaciju Godišnjeg program obuka. Kroz različite oblasti i teme u skladu sa specifičnim potrebama obezbeđen je mentoring i koučing za zaposlene, što se pokazalo kao izuzetno korisno za lokalne samouprave u poboljšanju kapaciteta zaposlenih. Podrška i mentorstvo od "starih partnerskih LSU iz MSP programa” pokazala je adekvatan pristup u realizaciji programa u novim partnerskim opštinama.

Upravljanje imovinom u jedinicama lokalnih samouprava

    Predstavnici lokalnih samouprava uključenih u Program upravljanje i razvoj ljudskih resursa u lokalnim samoupravama, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), imali su prilike da 25. I 26. oktobra 2013. Godine u Hotelu Omorika na Tari, prisustvuju dvodnevnoj radionici “Upravljanje imovinom u jedinicama lokalnih samouprava”.

     Tokom prvog dana rada učesnici su upoznati sa značajem i ciljevima upravljanja imovinom, sagledane su neophodne pripremne aktivnosti, razmotren je pravni okvir kao osnov za definisanje nadležnosti i predstavljena je moguća organizacija i podela nadležnosti.

    Drugi dan radionice bio je posvećen organizaciji popisa imovine, upisu prava javne svojine, portfoliu imovine, sadržaju portfolia i izradi, kao i vrstama i klasifikaciji imovine. Radionica je zaokružena detaljnim sagledavanjem uloge jedinica lokalne samouprave u upravljanju imovinom i upućivanjem u mehanizme za proveru uspešnosti u uspostavljanju procedura u procesu upravljanja imovinom.

    Tokom radionice posebno je bilo naglašeno interesovanje za relevantne primere iz prakse kod nas i u okruženju, uz intenzivnu  razmenu iskustava i sagledavanje primera dobre prakse.

Upravljanje dokumentima u procesu upravljanja ljudskim resursima u lokalnim samoupravama

     21. oktobra 2013.godine u konferencijskoj sali Hotela Turist u Kraljevu, održana je radionica „Upravljanje dokumentima u procesu upravljanja ljudskim resursima u lokalnim samoupravama”, u okviru Programa upravljanje i razvoj ljudskih resursa u lokalnim samoupravama, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

     Na jednodnevnoj radionici, 13 predstavnika iz 6 lokalnih samouprava su imali priliku da se upoznaju sa temama: Upravljanje dokumentima (klasifikacija, čuvanje I pretraživanje dokumenata, kontrola verzija, prava pristupa I sigurnost dokumenata); Upravljanje poslovnim procesima (podrška projektovanju I odvijanju poslovnih procesa, preusmeravanje dokumentacije, generisanje upozorenja I obaveštenja); Upravljanje zapisima koja obuhvata praćenje pravnih I poslovnih aspekata dokumenata, briga o rokovima čuvanja I arhiviranja, te osiguravanje zakonskog, pravnog I poslovnog usklađenja.

     Učesnici su kroz aktivno učešće identifikovali svu prateću dokumentaciju u procesima upravljanja ljudskim resursima a kao bitan zaključak se ističe neophodnost pronalaženja načina za smanjivanje  potrebe za skladišnim prostorom za čuvanje dokumentacije u papirnom obliku, smanjivanje vremena za pretragu dokumenata I smanjivanje rizika neusklađenosti dokumentacije sa zakonskom regulativom ili standardima.

Radionica Rodna ravnopravnost - lokalna samouprava kao poslodavac

     U okviru projekta "Upravljanje i razvoj judskiih resursa u lokalnim samoupravama" koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), 16. oktobra 2013. godine u Kraljevu, održana je radionica "Rodna ravnopravnost - lokalna samouprava kao poslodavac".

    Radionica je kao učesnike obuhvatila načelnike i zaposlene u službama za upravljanje kadrovima u lokalnim samoupravama. Učesnici radionice su upoznati sa pojmom i značajem rodne ravnopravnosti i svim pitanjima i kontekstima koji tangiraju ravnopravnost polova. Takođe, bitan aspekt koji je obrađen tiče se međunarodnih i nacionalnih dokumenata u smislu obaveza lokalnih samouprava u zasnivanju radnih odnosa, raspoređivanja i napredovanja zaposlenih. 

   Analizom problema u pojedinim lokalnim samoupravama izneti su zaključci kako se može unaprediti rodna ravnopravnost iz pozicije lokalne samouprave kao poslodavca.

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.