RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

Aktuelno

Linkovi

Bilten

Radionica Rodna ravnopravnost - lokalna samouprava kao poslodavac

     U okviru projekta "Upravljanje i razvoj judskiih resursa u lokalnim samoupravama" koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), 16. oktobra 2013. godine u Kraljevu, održana je radionica "Rodna ravnopravnost - lokalna samouprava kao poslodavac".

    Radionica je kao učesnike obuhvatila načelnike i zaposlene u službama za upravljanje kadrovima u lokalnim samoupravama. Učesnici radionice su upoznati sa pojmom i značajem rodne ravnopravnosti i svim pitanjima i kontekstima koji tangiraju ravnopravnost polova. Takođe, bitan aspekt koji je obrađen tiče se međunarodnih i nacionalnih dokumenata u smislu obaveza lokalnih samouprava u zasnivanju radnih odnosa, raspoređivanja i napredovanja zaposlenih. 

   Analizom problema u pojedinim lokalnim samoupravama izneti su zaključci kako se može unaprediti rodna ravnopravnost iz pozicije lokalne samouprave kao poslodavca.

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.