RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

Aktuelno

Linkovi

Bilten

Upravljanje imovinom u jedinicama lokalnih samouprava

    Predstavnici lokalnih samouprava uključenih u Program upravljanje i razvoj ljudskih resursa u lokalnim samoupravama, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), imali su prilike da 25. I 26. oktobra 2013. Godine u Hotelu Omorika na Tari, prisustvuju dvodnevnoj radionici “Upravljanje imovinom u jedinicama lokalnih samouprava”.

     Tokom prvog dana rada učesnici su upoznati sa značajem i ciljevima upravljanja imovinom, sagledane su neophodne pripremne aktivnosti, razmotren je pravni okvir kao osnov za definisanje nadležnosti i predstavljena je moguća organizacija i podela nadležnosti.

    Drugi dan radionice bio je posvećen organizaciji popisa imovine, upisu prava javne svojine, portfoliu imovine, sadržaju portfolia i izradi, kao i vrstama i klasifikaciji imovine. Radionica je zaokružena detaljnim sagledavanjem uloge jedinica lokalne samouprave u upravljanju imovinom i upućivanjem u mehanizme za proveru uspešnosti u uspostavljanju procedura u procesu upravljanja imovinom.

    Tokom radionice posebno je bilo naglašeno interesovanje za relevantne primere iz prakse kod nas i u okruženju, uz intenzivnu  razmenu iskustava i sagledavanje primera dobre prakse.

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.