RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

Aktuelno

Linkovi

Bilten

Završen Program upravljanja i razvoja ljudskih resursa za lokalne samouprave

     Program upravljanja i razvoja ljudskih resursa za lokalne samouprave (HRMDP) realizovan je u periodu od 01. maja 2012 - 31. oktobar 2013. Uzevši u obzir kontekst projekta četiri faktora su uticala na sprovođenje: posleizborna i dalja politička nestabilnost, promene na nivou višeg i srednjeg menadžmenta u lokalnim samoupravama, problemi sa znanjem i poznavanjem novoimenovanog političkog vođstva i srednjeg menadžmenta o mandatima sa okvirom lokalnih samouprava i što je najvažnije kašnjenja u donošenju zakona koji se odnose na zaposlene u lokalnim samoupravama. 

    Tokom sprovođenja Programa, sledeće aktivnosti i rezultati koji se odnose na upravljanje ljudskim resursima i razvoj programa su realizovani: procena kapaciteta partneskih lokalnih samouprava, pripremu godišnjih programa obuka za sve partnere, sprovođenje godišnjih programa obuka u 7 partnerskih lokalnih samouprava kroz 5 projekata sufinansiranih preko HRMDP, identifikovane su i sprovedene potrebe za zajdeničkim obukama, Međuopštinska radna grupa za pravna pitanja i Međuopštinska radna grupa za finansijska pitanja su finalizovali aktivnosti vezane za pripremu novog Zakona o platama zaposlenih u lokalnoj samoupravi koji je razrađen u okviru Programa Podrške opštinama. MORG-e su razradile Normativni model Zakona o platama zaposlenih u lokalnoj samoupravi i pokrenule inicijativu prema Ministarstvu finansija, pregled svih radnih mesta u lokalnim samoupravama je napravljen i korišćen u izradi predloga Zakona o platama zaposlenih u lokalnoj samoupravi, precizni opis poslova/pozicija u lokalnim samoupravama je integrisan u Nacrt pravilnika o sistematizaciji i principima valorizacije. Nacrt pruža elemente za standardizaciju poslova u lokalnim samoupravama i solidnu platformu modelu Zakona o organizaciji i sistematizaciji lokalne samouprave. U okviru Pravilnika dat je detaljan opis HR sektora i opis posla za svako radno mesto u predviđenom HR odeljenju/jedinici.

 

     U pogledu postavljenih ishoda, postignuta su vidna i opipljiva poboljšanja, posebno u lokalnom pravnom okviru. HR obuke realizovane u okviru HRMDP imale su značajan uticaj u smislu podizanja svesti u top i srednjem menadžmentu o potencijalnim koristima od efikasnog upravljanja ljudskim resursima i savremenim trendovima u ovoj oblasti. Procena potreba za obukama je omogućila da se identifikuju najhitnije potrebe i razrade Godišnji programi obuka. Iste potrebe za obukama u svim partnerskim LSU su organizovane na nivou programa: Zakon o upravnom postupku, Upravljanje imovinom, Finansije lokalnih samouprava i ljudski resursi. Ovaj program za lokalne samouprave ima veliki finansijski značaj i koristi a kroz izgradnju kapaciteta umesto novog zapošljavanja. Inicijative pokrenute prema Ministarstvu finansija - normativni model Zakona o platama zaposlenih u lokalnoj samoupravi, model podzakonskih akata o standardnim opisima poslova u lokalnim samoupravama i Pravilnik o sistematizaciji i principima valorizacije su pozitivno ocenjene od strane Ministarstva. Kvalitet Inicijative i Pravilnika podnetih od starne HRMDP-a je ocenjen kao veoma relevantan i postoje indicije da će se koristiti kao input za izradu pravnog okvira za plate svih zaposlenih u javnom sektoru. 

 

     Kroz Godišni program obuka i zajedničke obuke, više od 30 radionica je organizovano i učestvovalo  je više od 570 zaposlenih u partnerskim lokalnim samoupravama. Veliki broj zaposlenih se dodatno razvijao u drugim specijalizovanim i sertifikovanim obukama, organizovanih kroz implementaciju Godišnjeg program obuka. Kroz različite oblasti i teme u skladu sa specifičnim potrebama obezbeđen je mentoring i koučing za zaposlene, što se pokazalo kao izuzetno korisno za lokalne samouprave u poboljšanju kapaciteta zaposlenih. Podrška i mentorstvo od "starih partnerskih LSU iz MSP programa” pokazala je adekvatan pristup u realizaciji programa u novim partnerskim opštinama.

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.