RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

Aktuelno

Linkovi

Bilten

Radionica Upravljanje ljudskim resursima

     20131004 132656 2U nastavku realizacije projekta "Upravljanje i razvoj ljudskih resursa u lokalnim samoupravama", koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, 03. i 04. oktobra u hotelu "Omorika" na Tari, održana je dvodnevna radionica na temu Upravljanje ljudskim resursima.

 

    Radionici su prisustvovali načelnici odeljenja za ljudske resurse lokalnih samouprava iz Bajine Bašte, Gornjeg Milanovca, Kraljeva, Užica, Arilja, Lučana i Kosjerića.

 

     Cilj radionice je podizanje svesti o ulozi i značaju upravljanja ljudskim resursima, uspostavljanja saradnje sa srodnim nacionalnim institucijama i da obezbedi solidnu osnovu za adekvatnu razradu ovog pitanja u budućnosti. Ovo se može postići stvaranjem preduslova za institucionalizaciju kadrovskih jedinica, imenovanjem stručnjaka za razvoj ljudskih resurs, poboljšanjem dokumentacije i lokalnih pravnih akata koji se odnose na organizaciju lokalne samouprave, procenom kadrovskih kapacitetia i kretanja potreba, kao i pružanjem srodnih obuka i tehničke pomoći.

 

     U okviru radionice obrađene su faze procesa upravljanja ljudskim resursima, zakonske regulative u praksi ljudskih resursa i njena ograničenja, upoznavanje učesnika sa modelom koji predlažu SKGO i Savet Evrope u ovoj oblasti, analiza postojećeg stanja u opštinama obuhvaćenim Programom HRMDP, kao i analiza ekonomskih efekata primene sistema ljudskih resursa u lokalnim samoupravama.

 20131004 133707 2

     Kao rezultat radionice  izveden je zaključak da je upravljanje ljudskim resursima od ključnog značaja za dalji razvoj lokalnih samouprava, posebno u situaciji dalje racionalizacije broja zaposlenih i jačanje fiskalne odgovornosti na svim nivoima javnih rashoda.

Novi Zakon o opštem upravnom postupku

  U okviru projekta “Upravljanje i razvoj ljudskih resursa u lokalnim samoupravama” koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, realizovan je dvodnevni seminar na temu nacrta novog Zakona o opštem upravnom postupku je održan 24.-25. maja 2013.godine u Vrnjačkoj Banji. Predavanje je održao dr Dejan Vučetić, docent Pravnog fakulteta u Nišu.

                         zup 1       zup 2

  Seminaru su prisustvovali predstavnici opštinskih uprava iz Gornjeg Milanovca, Arilja, Kraljeva, Bajine Bašte, Čajetine, Kosjerića, Lučana, Čačka i Vrnjačke Banje. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa nacrtom novog Zakona o opštem upravnom postupku, kao i da aktivno učestvuju u raspravi, a kao rezultat učešća formulisani su zaključci koji će biti predati radnoj grupi za izradu ovog Zakona. Takođe, ovi zaključci će biti izloženi na javnoj raspravi koja će biti održana na  Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Mehanizmi za sprečavanje korupcije u rukama službi za upravljanje kadrovima

   U okviru projekta “Upravljanje i razvoj ljudskih resursa u lokalnim samoupravama” koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, realizovan je dvodnevni seminar “Mehanizmi za sprečavanje korupcije u rukama službi za upravljanje kadrovima” , 09. i 16.maja 2013.godine u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije. Agencija za borbu protiv korupcije se aktivno bavi organizovanjem edukacija koje predstavljaju osnovni preventivni mehanizam za sprečavanje korupcije, čime se postiže važan cilj-podizanje antikorupcijske svesti građana.

 

  Seminari su održani u Svečanoj sali opštine Gornji Milanovac za 23 predstavnika lokalnih samouprava iz Kraljeva, Čačka, Užica, Gornjeg Milanovca, Lučana,. Arilja, Bajine Bašte i Vrnjačke Banje. Učesnici seminara su bili većinom rukovodioci koji se bave upravljanjem ljudskim resursima u pomenutim lokalnim samoupravama.

 

  Tokom seminara učesnici su imali priliku da se informišu i prošire svoja znanja o: korupciji i značaju društvenog, institucionalnog i ličnog integriteta, odgovornosti i ulozi pojedinca u radnom okruženju, planu integriteta kao mehanizmu za bolje funkcionisanje institucije i rešavanju sukoba interesa u kontekstu upravljanja ljudskim resursima. Seminar je obuhvatio sedam vrlo značajnih oblasti: korupciju i integritet, odgovornost i uloga pojedinca, planovi inegriteta kao mehanizam za bolje funkcionisanje institucija, sukob interesa u radnom okruženju, etika i upravljanje ljudskim resursima , moral i profesionalna etika i donošenje odluka u profesionalnom okruženju, etički kodeksi i ostali mehanizmi za sprečavanje korupcije i sl.

 

 

Konkurs za dodelu sredstava za projekte u okviru HRMDP Programa

MSP konsalting d.o.o, raspisuje konkurs za dodelu sredstava za projekte u okviru realizacije Programa upravljanja i razvoja ljudskih resursa na nivou lokalne samouprave (HRMDP)koji finansira Vlada Švajcarske, preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Fond za finansiranje projekata po ovom pozivu, u iznosu od 50.000 švajcarskih franaka, namenjen je jedinicama lokalne samouprave, koje su partneri u Programu: Arilje, Bajina Bašta, Čačak, Čajetina, Gornji Milanovac, Kosjerić, Kraljevo, Lučani, Požega, Užice i Vrnjačka Banja. Sredstva će korisnicima biti dostupna za izabrane projekte, po potpisivanju ugovora sa MSP konsalting d.o.o. Predloženi projekti bi trebali da budu usaglašeni sa ciljevima HRMDP programom, odnosno da doprinese efikasnom upravljanju ljudskim resursima i organizovanom razvoju lokalnih samouprava, efikasnom i racionalnom pružanju usluga i obezbeđuju kontinuiranu decentralizaciju i reforme.

Poziv za dostavljanje projektnih predloga, kriterijume za izbor projekata za sufinansiranje kao i obrasce za predlog projekta i budžet možete preuzeti ispod:

 

 

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.