RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

Aktuelno

Linkovi

Bilten

O programu HRMDP

   Program upravljanja ljudskim resursima i razvojem za lokalne samouprave, Human Resource Management and Development Programme for Local Self-Government (HRMDP) finansira Vlada Švajcarske preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) a implementira ga MSP konsalting d.o.o, Kraljevo. Ovaj program je projektovan kao nadogradnja na iskustvo i rezultate Programa podrške opštinama (MSP)-implementiran tokom poslednje decenije u sedam lokalnih samouprava u centralnoj i zapadnoj Srbiji. Prvi koraci, učinjeni u pravcu uvođenja upravljanja ljudskim resursima i razvojem u lokalnim upravama, kasnije će biti dalje razrađivani i implementirani.

     Program traje godinu dana - od maja 2012. do maja 2013. i obuhvata 11 lokalnih samouprava u centralnoj i zapadnoj Srbiji: Arilje, Bajina Bašta, Čačak, Čajetina, Gornji Milanovac, Kosjerić, Kraljevo, Lučani, Požega, Užice i Vrnjačka Banja, dok će krajnji korisnici biti 5 – 6 opština izabranih na konkurentnoj osnovi.

    Budžet za HRMD Program obezbeđuje Vlada Švajcarske i iznosi 200.000,00 CHF dok partnerske lokalne samouprave sufinansiraju implementaciju godišnjih programa obuka sa 50.000,00 CHF uz uključivanje svojih zaposlenih u programske aktivnosti.

     Glavni cilj programa: Efikasno upravljanje ljudskim resursima u Srbiji doprinosi organizovanom razvoju lokalnih samouprava, efikasnom i racionalnom pružanju usluga i obezbeđuje kontinuiranu decentralizaciju i reforme.

     Programski cilj je definisan u skladu sa iskustvima, mišljenjima i izraženim potrebama aktera iz LSU koji su učestvovali u programu MSP.

Opširnije...

Sprovedene aktivnosti

     Tokom prva tri meseca Programa pripremljeni su upitnici za opštine, a kroz rad medjuopštinske radne grupe za finansije uradjen je Predlog zakona o platama u lokalnoj samoupravi, pregled radnih mesta u lokalnoj samoupravi, a u fazi je izrada Pravilnika o oceni učinka zaposlenih u lokalnoj samoupravi. Takođe, započelo se sa izradom funkcionalne analize radnih procesa u opštinskim/gradskim upravama, a u izradi su i proces dijagrami procedura izdavanja gradjevinskih dozvola kao i dijagrama upravljanja imovinom.

 

     Međuopštinske radne grupe su razradile normativni model Zakona o platama zaposlenih u lokalnim samoupravama i pokrenula inicijativu kod Ministarstva finansija 15.juna 2012. a odgovor Ministarstva je stigao u julu, navodeći da će inicijativa biti uzeta u obzir u okviru postupka izrade Zakona. Paralelno sa definisanim konceptom, međuopštinska radna grupa je nastavila sa razradom dokumenata sa opisima svih poslova u lokalnim samoupravama zasnovanim na nadležnostima i odgovornostima definisanim relevantnim pravnim okvirom. Dokument će doprineti standardizaciji poslova u lokalnim samoupravama i može predstavljati solidnu osnovu za model Akta o organizaciji i sistematizaciji Uprave lokalne samouprave.

 

     U toku prethodnih meseci uspostavljena je saradnja sa Ministarstvom pravde i državne uprave (sektor za lokalnu samoupravu), u cilju definisanja obuka na temu upravljanja ljudskim resursima, kao i sa Ministarstvom za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu.Održani su sastanci sa predstavnicima Službe za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije u Beogradu, s obzirom da su razvili brojne instrumente za upravljanje ljudskim resursima u državnoj upravi na centralnom nivou. Dogovoreno je da bi opšti trening za upravljanje lokalnim samoupravama trebao biti oragnizovan u cilju prezentovanja značaja i relevantnosti odgovarajućeg upravljanja ljudskim resursima kao i planirano i organizovano ulaganje u izgradnju kapaciteta ljudskih resursa.

 

     MSP priprema upitnike koji će se koristiti za anketu o potrebama za obukama i profesionlnim usavršavanjem.Sedam oblasti delovanja će biti obuhvaćeno i to:

 

  1. Finansije i imovina
  2. Urbanizam i komunalne delatnosti
  3. Lokalna poreska administracija
  4. Lokalni ekonomski razvoj i projektno razvojni centri
  5. Zaštita životne sredine i inspekcijski poslovi
  6. Društvene delatnosti
  7. Opšta uprava (zajednički poslovi i skupštinski poslovi)

 

     Izrađeni Programi obuke će biti osnova za izradu projektnog predloga za sufinansiranje obuka iz HRMPD programa.

Koordinacioni sastanci

     Ciljevi programa - efikasno upravljanje ljudskim resursima i decentralizacija na lokalnom nivou, uzideju programa - pojačavanje kapaciteta postojećih uprava i resursa, detaljno su prezentovani i razrađivani na tri održana koordinaciona sastanka u Lučanima, Gornjem Milanovcu i Arilju. Koordinacionim sastancima su prisustvovali predstavnici svih 11 partnerskih opština (Arilje, Bajna Bašta, Čačak, Kraljevo, Gornji Milanovac, Kosjerić, Lučani, Požega, Čajetina, Užice i Vrnjačka Banja). Rad koordinacione grupe se zasniva na sardnji između lokalnih samouprava uz razmenu dobrih i analizu loših iskustava što dovodi do najboljih rešenja i rezultata.


     Takođe, održan je i sastanak Nadzornog odbora u Guči. Članovi Nadzornog odbora su predsednici opština i gradonačelnici, predstavnik SDC-a, SKGO-a i MSP konsalting-a. Nakon sastanka je održan Okrugli sto za sve članove u vezi upraljanjem ljudskim resursima u lokalnim samoupravama. Konsultant za tu priliku je bio Igor Vukonjanski, pomoćnik ministra u Sektoru za radne odnose Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.