RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

Aktuelno

Linkovi

Bilten

Identifikacija i pružanje tehničke podrške Kancelariji Vlade za pomoć i obnovu poplavljenih područja

   Maja 2014, Srbiju su pogodile razorne poplave, pri čemu su više od 40 opština duž Save, Kolubare i Morave najviše pogođene. Ogromna šteta je takođe izazvana usled bujičnih tokova. Pored poplava, velika količina kiše i vode je izazvala aktiviranje klizišta. Prema podacima detaljne procene, štete iznosi oko 1,5 milijardi evra. Oštećenja postoje na infrastrukturi (putevi, mostovi, vodovodi, itd), kućama, u poljoprivredi, institucijama (škole, obdaništa, bolnice, biblioteke, itd), ali i u kvalitetu vode za piće.

 

   Švajcarska agencija za razvoj i saradnju je reagovala sa željom da pruži podršku ljudima u Srbiji posle ove ogromne prirodne katastrofe. SDC je i ranije podržavala jedan broj pogođenih opština i gradova kroz brojne programe i svesna je teškoća sa kojima se suočavaju lokalne samouprave u rešavanju problema nastalih od poplava. Da bi se reagovalo što je brže moguće i da bi se usmerila konkretna podrška neophodna korisnicima , Švajcarska agencija za razvoj i saradnju je angažovala MSP konsalting za unapređenje kapaciteta Kancelarije Vlade za pomoć i obnovu poplavljenih područja, u smislu upravljanja oporavkom i procesom obnove što je više moguće samostalno - sa sopstvenim resursima, ili sa ekspertizom dostupnom na nacionalnom nivou.

 

Neki od osnovnih principa implementacije su:


• neposredna podrška za funkcionisanje i rad Kancelarije Vlade za pomoć i obnovu poplavljenih područja u izgradnji njihovih unutrašnjih kapaciteta i obezbeđivanje pristupa relevantnim ekspertizama


• neposredna podrška oporavku od poplavljenih područja sa fokusom na prioritetne projekte


• podrška organizacionom razvoju i upravljanju promenama u slučaju prirodnih katastrofa i vanrednih situacija


   Strategija implementacije se odnosi na izgradnju kapaciteta Kancelarije Vlade za pomoć i obnovu poplavljenih područja da deluje i bude priznata kao pouzdan, efikasan i profesionalan nacionalan koordinator kroz pružanje tehničke podrške i uspostavljanje efikasnih i transparentnih procedura, omogućujući korišćenje savremenih komunikacionih alata i instrumenata.

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.