RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

Aktuelno

Linkovi

Bilten

Metodologija popisa i registracije gradske i opštinske imovine u javne registre

     Upravljanje imovinom je proces donošenja odluka koje se tiču sticanja i korišćenja nepokretnosti i raspolaganja nepokretnostima koje su u svojini i državini lokalne samouprave. Taj proces omogućava održavanje i stvaranje nove vrednosti kroz optimalno povećanje prihoda, kontrolu rashoda, upravljanje rizicima, poštovanje zakona i podzakonskih propisa i akata nadležnih organa jedinica lokalnih samouprava, kao i fizičko održavanje imovine.


   Primeri zemalja u regionu pokazuju da strateško upravljanje imovinom utiče na povećanje prihoda od najmanje 8% do najviše 25% budžeta lokalne samouprave.


    Uzimajući u obzir rezultate Studije o ekonomskim troškovima postojanja državne svojine nad sredstvima koja koriste gradovi i opštine u Republici Srbiji, urađene tokom 2005.godine, procenjeno je da su za poslednjih 15 godina, gubici opština i gradova, pa prema tome i Republike Srbije u celini, oko 1,9 milijardi evra i više desetina hiljada radnih mesta.


     Kako bi što spremnije počele sa primenom novog zakona, konstatovano je da jedinice lokalne samouprave treba da počnu sa pripremama na osnovu podataka, informacija i saznanja kojima raspolažu, kako bi što spremnije dočekale novi zakon. U tom cilju, kao pripremnu aktivnost, MSP je izradila opis projekta za bazu podataka imovine lokalne samouprave. Ovaj opis projekta je definisano šta baza treba da sadrži, kojim izveštajima  treba omogućiti pristup iz baze podataka i druge relevantne informacije, a potom pristupila i izradi Metodologije popisa i registracije gradske i opštinske imovine u javne registre.


     Metodologija sadrži: detaljan opis faza procesa, instrukcije za organizacije, Akcioni plan sa rokovima, listu dokumenata koje lokalna samouprava mora da usvoji kako bi uspostavila sveobuhvatan sistem upravljanja imovinom, kao i indikatore efikasnosti i kvaliteta sistema upravljanja imovinom(uključujući inventarska sredstva i registarske faze). Izradu Metodologije finansira Savet Evrope – Kancelarija u Beogradu, a rok za završetak izrade Metodologije je 30.novembar 2012.

Opširnije...

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.