RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

Aktuelno

Linkovi

Bilten

O programu

Program podrške opštinama (MSP), finansiran od strane Vlade Švajcarske preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), sproveden je u tri faze: MSP I od novembra 2001. do juna 2004, sa dodeljenim budžetom od 5,8 miliona švajcarskih franaka; MSP II od jula 2004. do marta 2008, sa dodeljenim budžetom od 7,5 miliona švajcarskih franaka. Poslednja MSP III faza, implementirana je u periodu od maja 2008. do avgusta 2011, sa dodeljenim budžetom od 4,4 miliona švajcarskih franaka.

 

Partnerske opštine u fazi I bile su: Čačak, Kraljevo, Požega, Užice, Novi Pazar, Kuršumlija i Niš. U II fazi, Novi Pazar, Kuršumlija i Niš zamenjeni su sa 2 nove opštine, Arilje i Čajetina, da bi se MSP geografski fokusirao na centralnu i zapadnu Srbiju i da bi se uveo koncept regionalnog razvoja. Da bi to geografsko područje bilo kompaktnije i kompletnije, u III fazi je uključena i opština Lučani.

 

III – završna faza švajcarske podrške preko MSP programa je bila prilagođena stvaranju uslova za održivost ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata Programa. Implementacija prve dve faze Programa bila je dodeljena švajcarskoj agenciji za implementaciju (konzorcijumu ITECO/Intercooperation), dok je faza III realizovana od strane lokalne agencije za implementaciju – MSP konsalting d.o.o. čime se doprinelo razvijanju kapaciteta lokalnih konsultanata u oblasti dobrog upravljanja lokalnom samoupravom.

 

Program je sprovođen u nekoliko oblasti od značaja za razvoj loklanih samouprava:

 

  • Modernizacija opštinske uprave i institucionalni razvoj
  • Strateško planiranje (strateško planiranje, urbanističko, prostorno planiranje, kao i planiranje po sektorima...)
  • Upravljanje finansijama i fiskalna decentralizacija
  • Učešće građanskog društva u procesima odlučivanja na lokalnom nivou
  • Međuopštinska saradnja
  • Poboljšanje kvaliteta usluga

 

Opširnije...

Uspostavljanje GIS baze podataka sa urbanističkim planovima u Arilju, Lučanima i Požegi

 

 

Naziv projekta

 

Unapređenje usluga građanima u oblasti urbanizma i gradnje kroz uspostavljanje GIS baze podataka sa urbanističkim planovima u Arilju, Lučanima i Požegi

 

Budžet projekta

 

Ukupan budžet

CHF

84.000,00

SDC/MSP sufinansiranje

CHF

84.000,00

Sufinansiranje Opštine

CHF

-

 

Ostvareni ciljevi projekta

 

 

üUnapređena efikasnost u izdavanju lokacijskih informacija i građevinskih dozvola u uslužnim centrima za građane u Arilju, Lučanima i Požegi.

üPoboljšana transparentnost opština Arilje, Lučani i Požega kroz objavljivanje urbanističkih i prostornih planova na internet stranici Opština sa podacima o pravilima gradnje i potencijalnim lokacijama za investiranje.

 

 

Ostvareni rezultati

 

 

Digitalizovana 3 urbanistička plana u GIS format u opštinama Arilje, Lučani i Požega.

Instaliran GIS softver i softver za objavljivanje GIS podataka na Internetu.

Obučeno 15 predstavnika opština Arilje, Lučani i Požega za korišćenje GIS softvera.

Objavljeni digitalizovani planovi na web stranicama opština Arilje, Lučani i Požega.

Instalirana baza podataka za izdavanje lokacijskih informacija u uslužnim centrima i odeljenjima za urbanizam opština Arilje, Lučani i Požega.

 

Podrška gazdovanju lokalnim putevima i njihovom održavanju - Užice i Čačak

  

 

Naziv projekta

 

Podrška gazdovanju lokalnim putevima i njihovom održavanju – Užice i Čačak

 

Budžet projekta

 

Ukupan budžet

CHF

47.600,00

SDC/MSP sufinansiranje

CHF

33.320,00

Sufinansiranje Gradova

CHF

14.280,00

 

Ostvareni ciljevi projekta

 

 

ü  Racionalno upravljanje finansijama lokalne samouprave kroz efikasnije raspolaganje sredstvima namenjenim za upravljanje mrežom opštinskih puteva.

ü  Podizanje nivoa kvaliteta usluga lokalne samouprave i unapređenje saobraćaja na lokalnoj putnoj mreži.

 

 

Ostvareni rezultati

 

 

 Prikupljeni podaci o pojavama (inventarskim jedinicama) na mreži opštinskih puteva.

   Instaliran i funkcionalan softver za upravljanje mrežom opštinskih puteva.

   Formirana baza podataka sa lokalnom putnom infrastrukturom.

   Definisan plan upravljanja mrežom opštinskih puteva u skladu sa izveštajima.

 

Obezbeđivanje ulaza u zgradu Gradske uprave u Užicu

  

 

Naziv projekta

 

Obezbeđivanje ulaza u zgradu Gradske uprave i odgovarajućeg parking prostora za hendikepirana lica u Užicu

 

Budžet projekta

 

Ukupan budžet

CHF

40.000,00

SDC/MSP sufinansiranje

CHF

20.000,00

Sufinansiranje Grada

CHF

20.000,00

 

Ostvareni ciljevi projekta

 

 

ü  Gradska uprava je usmerena na potrebe građana i usluge dostupne svim građanima.

ü    Obezbeđivanje dostupnosti svih usluga Gradske uprave svim licima sa posebnim potrebama.

 

 

Ostvareni rezultati

 

 

Sala gradskog uslužnog centra prilagođena za prijem osoba sa posebnim potrebama i stvoreni uslovi za efikasnije informisanje osoba sa posebnim potrebama o uslugama Gradske uprave.

 Prilagođen postojeći ulaz za osobe sa posebnim potrebama.

Obezbeđivanje bezbednog pristupa i parking za osobe sa posebnim potrebama, za stare i za majke sa malom decom.

 

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.