RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

Aktuelno

Linkovi

Bilten

Obezbeđivanje ulaza u zgradu Gradske uprave u Užicu

  

 

Naziv projekta

 

Obezbeđivanje ulaza u zgradu Gradske uprave i odgovarajućeg parking prostora za hendikepirana lica u Užicu

 

Budžet projekta

 

Ukupan budžet

CHF

40.000,00

SDC/MSP sufinansiranje

CHF

20.000,00

Sufinansiranje Grada

CHF

20.000,00

 

Ostvareni ciljevi projekta

 

 

ü  Gradska uprava je usmerena na potrebe građana i usluge dostupne svim građanima.

ü    Obezbeđivanje dostupnosti svih usluga Gradske uprave svim licima sa posebnim potrebama.

 

 

Ostvareni rezultati

 

 

Sala gradskog uslužnog centra prilagođena za prijem osoba sa posebnim potrebama i stvoreni uslovi za efikasnije informisanje osoba sa posebnim potrebama o uslugama Gradske uprave.

 Prilagođen postojeći ulaz za osobe sa posebnim potrebama.

Obezbeđivanje bezbednog pristupa i parking za osobe sa posebnim potrebama, za stare i za majke sa malom decom.

 

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.