RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

Aktuelno

Linkovi

Bilten

Podrška gazdovanju lokalnim putevima i njihovom održavanju - Užice i Čačak

  

 

Naziv projekta

 

Podrška gazdovanju lokalnim putevima i njihovom održavanju – Užice i Čačak

 

Budžet projekta

 

Ukupan budžet

CHF

47.600,00

SDC/MSP sufinansiranje

CHF

33.320,00

Sufinansiranje Gradova

CHF

14.280,00

 

Ostvareni ciljevi projekta

 

 

ü  Racionalno upravljanje finansijama lokalne samouprave kroz efikasnije raspolaganje sredstvima namenjenim za upravljanje mrežom opštinskih puteva.

ü  Podizanje nivoa kvaliteta usluga lokalne samouprave i unapređenje saobraćaja na lokalnoj putnoj mreži.

 

 

Ostvareni rezultati

 

 

 Prikupljeni podaci o pojavama (inventarskim jedinicama) na mreži opštinskih puteva.

   Instaliran i funkcionalan softver za upravljanje mrežom opštinskih puteva.

   Formirana baza podataka sa lokalnom putnom infrastrukturom.

   Definisan plan upravljanja mrežom opštinskih puteva u skladu sa izveštajima.

 

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.