RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

Aktuelno

Linkovi

Bilten

Uspostavljanje GIS baze podataka sa urbanističkim planovima u Arilju, Lučanima i Požegi

 

 

Naziv projekta

 

Unapređenje usluga građanima u oblasti urbanizma i gradnje kroz uspostavljanje GIS baze podataka sa urbanističkim planovima u Arilju, Lučanima i Požegi

 

Budžet projekta

 

Ukupan budžet

CHF

84.000,00

SDC/MSP sufinansiranje

CHF

84.000,00

Sufinansiranje Opštine

CHF

-

 

Ostvareni ciljevi projekta

 

 

üUnapređena efikasnost u izdavanju lokacijskih informacija i građevinskih dozvola u uslužnim centrima za građane u Arilju, Lučanima i Požegi.

üPoboljšana transparentnost opština Arilje, Lučani i Požega kroz objavljivanje urbanističkih i prostornih planova na internet stranici Opština sa podacima o pravilima gradnje i potencijalnim lokacijama za investiranje.

 

 

Ostvareni rezultati

 

 

Digitalizovana 3 urbanistička plana u GIS format u opštinama Arilje, Lučani i Požega.

Instaliran GIS softver i softver za objavljivanje GIS podataka na Internetu.

Obučeno 15 predstavnika opština Arilje, Lučani i Požega za korišćenje GIS softvera.

Objavljeni digitalizovani planovi na web stranicama opština Arilje, Lučani i Požega.

Instalirana baza podataka za izdavanje lokacijskih informacija u uslužnim centrima i odeljenjima za urbanizam opština Arilje, Lučani i Požega.

 

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.