RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

Aktuelno

Linkovi

Bilten

Plan generalne regulacije Arilja


 

 

 

Naziv projekta

 

 

Plan generalne regulacije Arilja

 

Budžet projekta

 

 

Ukupan budžet

 

 

CHF

 

105.900,00

SDC/MSP sufinansiranje

CHF

56.200,00

Sufinansiranje opštine

CHF

49.700,00

 

 

Ostvareni ciljevi projekta

 

 

ü  Usklađen prostorni razvoj i uređenje Arilja zasnovano na principima održivog razvoja.

ü  Unapređena transparentnost i efikasnost opštinskih službi nadležnih za urbanizam kao i otvorenost za uključenje građana u planske procese.

ü  Realan, moderan i primenjiv urbanistički plan sa jasnim pravilima uređenja, pravilima gradnje i programom uređivanja.

ü  Stvaranje uslova za investiranje i time otvaranje novih radnih mesta.

 

 

Ostvareni rezultati

 

   Usvojen Plan generalne regulacije Arilja kao realan, moderan i primenjiv plan sa jasnim pravilima uređenja, pravilima gradnje i programom uređivanja.

   Osposobljene službe za primenu i realizaciju urbanističkog plana.

   Stvorena osnova za efikasniju legalizaciju.

   Urađen catalog potencijalnih lokacija za investiranje.

 

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.