RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

Aktuelno

Linkovi

Bilten

Adaptacija zgrade Okružnog načelstva u Guči


  

 

 

Naziv projekta

 

 

Adaptacija zgrade Okružnog načelstva u Guči za potrebe Opštinske uprave Lučani

 

 

Budžet projekta

 

 

Ukupan budžet

 

 

CHF

 

166.670,00

SDC/MSP sufinansiranje

CHF

100.000,00

Sufinansiranje opštine

CHF

  66.670,00

 

 

Ostvareni ciljevi projekta

 

 

ü  Kvalitetnije i efikasnije zadovoljavanje potreba građana za uslugama Opštinske uprave kroz modernizaciju i decentralizaciju Uprave.

ü  Efikasniji rad odeljenja za lokalne javne prihode, inspekcijskih službi, matične službe, doprinosi efikasnijem i transparentnijem radu Opštinske uprave u celini.

 

 

Ostvareni rezultati

 

Stvoreni prostorni uslovi za dislociranje nekih odeljenja Opštinske uprave iz Lučana u Guču.

Formiran dislociran uslužni centar za građane u Guči.

Opremljen novi prostor za rad u skladu sa potrebama ovih službi.

Zaposleni u službama obučeni za rad sa klijentima i za korišćenje savremene opreme.

 

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.