RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

Aktuelno

Linkovi

Bilten

Modernizacija odseka za urbanizam - Čajetina

   
 

Naziv projekta

 

Modernizacija Odseka za urbanizam, građevinarstvo, stambeno-komunalne i inspekcijske poslove Opštinske uprave Čajetina

 

 

Budžet projekta

 

Ukupan budžet

CHF

31.899,00

SDC/MSP sufinansiranje

CHF

20.000,00

Sufinansiranje Opštine

CHF

11.899,00

 

Ostvareni ciljevi projekta

 

 

ü  Modernizacija Opštinske uprave u skladu sa Nacionalnom strategijom reforme državne uprave.

ü  Povećana efikasnost rada, transparentnost i odgovornosti Urbanističke službe i Opštinske uprave.

 

 

Ostvareni rezultati

 

 

Povezivanje Odseka za urbanizam u jedinstven informacioni sistem Opštinske uprave.

Modernizacija pristupa u upravljanju dokumentacijom i unapređenje efikasnosti rešavanja zahteva građana.

Objedinjene funkcije Urbanističke službe u adaptiranom radnom prostoru.

 

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.