RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

Aktuelno

Linkovi

Bilten

Prva faza GIS-a u Gradu Čačku

 

 

 

Naziv projekta

 

Prva faza GIS-a u Gradu Čačku

 

Budžet projekta

 

 

Ukupan budžet

 

 

CHF

 

24.042,90

SDC/MSP sufinansiranje

CHF

16.830,00

Sufinansiranje Grada

CHF

  7.212,90

 

 

Ostvareni ciljevi projekta

 

 

ü Unapređenje efikasnosti rada i modernizacija stručnih službi lokalne samouprave korišćenjem savremenog geografskog informacionog sistema (GIS-a).

ü  Osnaživanje kapaciteta lokalne samouprave formiranjem funkcionalne i aktivne baze digitalnih dokumenata o nadzemnoj infrastrukturi i objektima u Čačku, kao baze za pripremu kompleksnog GIS-a.

ü Poboljšanje kvaliteta usluge građanima i transparentnosti prekop mogućeg pristupa GIS-u na zvaničnoj prezentaciji Grada Čačka.

 

 

Ostvareni rezultati

 

Oformljena i operativna, tehnički opremljena kancelarija za pripremu i sistematizaciju baze GIS-a.

Formirana baza i definisan model unošenja podataka o putnoj infrastrukturi i objektima u Čačku.

Uspostavljen informacioni sistem o putnoj infrastrukturi i objektima u gradskoj zoni Čačka.

 

Podrška aktivnostima mladih u Kraljevu

  

 

 

Naziv projekta

 

Podrška aktivnostima mladih u Kraljevu

 

Budžet projekta

 

 

Ukupan budžet

 

 

CHF

 

11.450,00

SDC/MSP sufinansiranje

CHF

   7.284,00

Sufinansiranje Grada

CHF

   4.166,00

 

 

Ostvareni ciljevi projekta

 

 

ü Podrška Gradu Kraljevu u realizaciji Akcionog plana za mlade kroz uspostavljanje partnerstva između Grada, javnih ustanova i udruženja građana.

 

 

Ostvareni rezultati

 

Realizovana dva pilot projekta sa mladima u saradnji Biblioteke Kraljevo, Kraljevačkog pozorišta i Udruženja građana.

Unapređena dostupnost usluga Odeljenja za decu i mlade Biblioteke “Stefan Prvovenčani” Kraljevo i realizovani pilot program za decu.

Realizovana dečja baletska predstava u saradnji Kraljevačkog pozorišta i Udruženja građana “Plesni klub-ART".

 

Sanacija zgrade Gradske uprave Kraljevo

  

 

 

Naziv projekta

 

Sanacija zgrade Gradske uprave Kraljevo

 

Budžet projekta

 

 

Ukupan budžet

 

 

CHF

 

263.467,32

SDC/MSP sufinansiranje

CHF

131.733,66

Sufinansiranje Grada

CHF

131.733,66

 

 

Ostvareni ciljevi projekta

 

 

ü  Doprinos uspostavljanju odgovorne, transparentne, savremene i funkcionalne loaklne samouprave.

 

 

Ostvareni rezultati

 

Sanirana oštećenja na zgradi Gradske uprave Kraljevo nastala u zemljotresu 2010.godine.

Izrađen Vodič za odbornike Gradske skupštine sa pregledom celokupne zakonske regulative u oblasti rada i nadležnosti lokalnih samouprava.

Izgrađeni kapaciteti za savremenu komunikaciju sa medijima i za organizovanje regionalnih i međunarodnih profesionalnih skupova.

 

Unapređenje efikasnosti rada izvršnih organa Grada Kraljeva

  

 

 

Naziv projekta

 

Podrška unapređenju efikasnosti rada izvršnih organa Grada Kraljeva

 

Budžet projekta

 

 

Ukupan budžet

 

 

CHF

 

27.743,83

SDC/MSP sufinansiranje

CHF

20.921,02

Sufinansiranje Grada

CHF

  6.822,81

 

 

Ostvareni ciljevi projekta

 

 

ü Uspostvaljanje odgovorne, transparentne, savremene i operativne lokalne samouprave.

ü  Unapređenje uslova za uspostavljanje novih nadležnosti i zadataka lokalne samouprave i funkcionisanje u skladu sa zakonom, kroz podršku radu novih izvršnih jedinica vlasti – Gradskog veća i Savetnika Gradonačelnika.

 

 

Ostvareni rezultati

 

  Tehnički opremljen kancelarijski prostor za nove organizacione jedinice.

 Sprovedena anketa o potrebama građana, očekivanjima preduzetnika i razvoju malih i srednjih preduzeća.

 

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.