RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

Aktuelno

Linkovi

Bilten

Briga o ugroženima - Kraljevo

 

 

 

Naziv projekta

 

Briga o ugroženima - Kraljevo

 

Budžet projekta

 

 

Ukupan budžet

 

 

CHF

 

15.855,00

SDC/MSP sufinansiranje

CHF

15.855,00

Sufinansiranje Grada

CHF

  -

 

 

Ostvareni ciljevi projekta

 

 

ü  Prevencija razvoja socijalne patologije u gradu Kraljevu kroz realizaciju projektnih aktivnosti sa socijalno najosetljivijim grupama korisnika sa akcentom na unapređenje kvaliteta života i zdravlja, podsticanje razvoja i socijalne uključenosti korisnika i unapređivanje znanja i kapaciteta stručnjaka koji odgovaraju na potrebe korisnika.

 

 

Ostvareni rezultati

 

Realizovane radionice na temu Prevencija bolesti zavisnosti “10 koraka” u sedam osnovnih škola.

Realizovani preventivni onkološki pregledi za žene iz Romskog naselja i započeto eventualno lečenje gde je potrebno.

 Nabavljeno i raspodeljeno 75 higijenskih paketa u Romskom naselju.

 Realizovane radionice podrške samohranim majkama i deci.

Samohrane majke uključene u programe osposobljavanja i doosposobljavanja i uspešno ih okončale.

Nabavljen potreban alat za rad.

Realizovan predviđeni program daljeg stručnog usavršavanja profesionalaca iz oblasti sistemske porodične terapije

 

Energetska efikasnost u upravljanju komunalnim uslugama - Lučani

 

 

 

Naziv projekta

 

 

Energetska efikasnost u upravljanju komunalnim uslugama u Lučanima i uvođenje daljinske regulacije, upravljanja i nadzora (javna rasveta, vodosnabdevanje i upravljanje javnim objektima)

 

 

Budžet projekta

 

 

Ukupan budžet

 

 

CHF

 

166.670,00

SDC/MSP sufinansiranje

CHF

100.000,00

Sufinansiranje opštine

CHF

  66.670,00

 

 

Ostvareni ciljevi projekta

 

 

ü  U Opštini Lučani povećan nivo svesti o prednostima uvođenja novih tehnologija u cilju racionalizacije troškova u pružanju komunalnih usluga i kroz primenu principa energetske efikasnosti.

 

 

Ostvareni rezultati

 

Smanjeni troškovi u oblasti vodosnabdevanja i javne rasvete.

Izvedena relevantna projektna dokumentacija za uvođenje energetske efikasnosti u upravljanju komunalnim uslugama.

Instaliran sistem daljinske regulacije, upravljanja i nadzora na probnim lokacijama (javna rasveta i sistem vodosnabdevanja).

Utvrđene naredne faze ulaganja u modernizaciju komunalnih sistema (vodosnabdevanje i javna rasveta).

Poboljšana energetska efikasnost u Domu zdravlja i osnovnoj školi.

Smanjeni troškovi grejanja u javnim objektima: Dom zdravlja i Osnovna škola.

 

Unapređenje primarne zdravstvene zaštite u ruralnim naseljima Požege

  

Naziv projekta

 

Unapređenje primarne zdravstvene zaštite u ruralnim naseljima Požege – Velika Ježevica, Mala Ježevica, Dražinovići, Mađer, Ljutice, Duškovci, Tometino Polje i Mušići

 

 

Budžet projekta

 

Ukupan budžet

CHF

28.688,00

SDC/MSP sufinansiranje

CHF

20.000,00

Sufinansiranje Opštine

CHF

  8.688,00

 

Ostvareni ciljevi projekta

 

 

ü  Odgovorno i efikasno preuzimanjen novih nadležnosti lokalne samouprave u skladu sa strategijom decentralizacije i reforme.

ü  Unapređenje primarne zdravstvene zaštite građana i povećanje dostupnosti usluga zdravstvene zaštite stanovnicima ruralne oblasti opštine Požega.

 

 

Ostvareni rezultati

 

 

Adaptirana i organizovana ambulanta u selu Velika Ježevica.

Poboljšan kvalitet primarne zdravstvene zaštite lokalnog stanovništva i poboljšana opšta medicinska briga.

Uspostavljen program preventivnog savetovanja.

 

Modernizacija odseka za urbanizam - Čajetina

   
 

Naziv projekta

 

Modernizacija Odseka za urbanizam, građevinarstvo, stambeno-komunalne i inspekcijske poslove Opštinske uprave Čajetina

 

 

Budžet projekta

 

Ukupan budžet

CHF

31.899,00

SDC/MSP sufinansiranje

CHF

20.000,00

Sufinansiranje Opštine

CHF

11.899,00

 

Ostvareni ciljevi projekta

 

 

ü  Modernizacija Opštinske uprave u skladu sa Nacionalnom strategijom reforme državne uprave.

ü  Povećana efikasnost rada, transparentnost i odgovornosti Urbanističke službe i Opštinske uprave.

 

 

Ostvareni rezultati

 

 

Povezivanje Odseka za urbanizam u jedinstven informacioni sistem Opštinske uprave.

Modernizacija pristupa u upravljanju dokumentacijom i unapređenje efikasnosti rešavanja zahteva građana.

Objedinjene funkcije Urbanističke službe u adaptiranom radnom prostoru.

 

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.