RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

RAZVOJ LOKALNE SAMOUPRAVE

• stvaranje organizacije sa svrhom • poboljšanje zajedničkog rada ljudi zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave • razvoj organizacijske strukture s jasnom raspodelom uloga i odgovornosti • povećanje sposobnosti lokalne samouprave u razvoju i sprovođenju programa koji poboljšavaju živote njihovih građana

MODERNIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE

• programski dokumenti i memorandumi • profesionalizacija ljudskih potencijala • procena razvojnog statusa i organizacijske procene • povećanje administrativnog kapaciteta državne uprave

RAZVOJ KOMUNALNIH USLUGA I INFRASTRUKTURE

• unapređenje nivoa usluga komunalnih predužeća prema potrošačima • povećanja efikasnosti JKP • identifikacija prioritetnih projekata za investicije u komunalnu infrastrukturu • edukacija za pripremu projekata i poznavanje metodologije pristupa fondovima EU ili drugih donatora.

LOKALNI REGIONALNI RAZVOJ I MEĐUOPŠTINSKA SARADNJA

• Utvrđivanje optimalnog obima međuopštinske saradnje, kako bi se ostvarile uštede • Savetovanje o pravnim formama međuopštinske saradnje • Savetovanje o usklađenosti sa zakonodavnim okvirom međuopštinske saradnje • Savetovanje o restruktuiranju opštinske administracije • Podršku osmišljavanju i radu zajedničkih upravljačkih struktura

Aktuelno

Linkovi

Bilten

Tematske oblasti

Firma posluje u domenu:

 • razvoja lokalne samouprave, 
 • modernizacije državne uprave, 
 • razvoj komunalnih usluga i infrastrukture, 
 • lokalnog i regionalnog razvoja i međuopštinske saradnje. 

 

Oblasti ekspertize su:

 • Strateško, prostorno i urbanističko planiranje, 
 • Upravljanje finansijama i fiskalna decentralizacija,
 •  Pravna pitanja lokalnih samouprava,
 •  Modernizacija opštinske/gradske uprave i modernizacija usluga lokalne samouprave 
 • Društvene delatnosti i socijalna infrastruktura, borba protiv siromaštva, socijalna inkluzija, rodna ravnopravnost, manjine i mladi, 
 • Komunalna infrastruktura usluge, a posebno upravljanje vodosnabdevanjem i upravljanje otpadom. 
 • Zaštita životne sredine.

© 2012 MSP. Sva prava zadržana.